AQUASNAP 30RW/30RWA

Značajke

  • 10 veličina nominalnog rashladnog učina od 109 do 315 kW
  • Aquasnap rashladnici sa scroll kompresorima, digitalnim Pro-Dialog upravljanjem i freonom R407C
  • Mogu se isporučiti sa integriranim hidro modulom
  • Rashladnici mogu raditi na temperaturama i do -20°C
  • Od veličine 30RW 160 isparivač i kondenzator imaju dva rashladna kruga
  • Kompaktan dizajn
  • Uređaji ne moraju biti ugrađeni u servisnim sobama, mogu biti i na otvorenom ako to dopuštaju lokalni propisi
  • Kompatibilni s Carrier 09 serijom glikol hladnjaka ili zrakom hlađenih kondenzatora

 

Content Image

 

Grupa Oznaka Qhl (kW) EER ESEER N (kW) radna tvar masa (kg) D x Š x V (mm) kompresor
30RW 30RW 110 109,6 4,05 4,79 27,06 R407C 864 2004 x 895 x 1750 scroll
30RW 30RW 120 124,52 4,05 4,79 30,75 R407C 865 2004 x 895 x 1750 scroll
30RW 30RW 135 141,48 4,05 4,79 34,93 R407C 866 2004 x 895 x 1750 scroll
30RW 30RW 150 151,49 4,05 4,79 37,40 R407C 867 2004 x 895 x 1750 scroll
30RW 30RW 160 164,45 4,05 4,79 40,60 R407C 868 2300 x 922 x 1963 scroll
30RW 30RW 185 186,36 4,05 4,79 46,01 R407C 869 2300 x 922 x 1963 scroll
30RW 30RW 210 219,43 4,05 4,79 54,18 R407C 870 2300 x 922 x 1963 scroll
30RW 30RW 245 251,27 4,05 4,79 62,04 R407C 871 2300 x 922 x 1963 scroll
30XW 30XW 254 273 5,32 5,67 51,32 R134a 2017 2300 x 922 x 1963 vijčani
30XW-P* 30XW-PZE0301 273 5,31 5,69 51,41 HFO R-1234ze 2072 2724 x 927 x 1617 vijčani
30RW 30RW 275 288,28 4,05 4,79 71,18 R407C 872 2300 x 922 x 1963 scroll
30XW 30XW 304 307 5,3 5,58 57,92 R134a 2036 2724 x 928 x 1567 vijčani
30RW 30RW 300 315,1 4,05 4,79 77,80 R407C 873 2300 x 922 x 1963 scroll