Poduzeće Microclima d.o.o. prodaje rashladnike vode sa svim tipovima kompresora (scroll, vijčani, centrifugalni),
apsorpcijske rashladne uređaje, dizalice topline u svim
izvedbama, klima komore, rekuperatorske jedinice,
ventilokonvektore, krovne paketne centrale (roof top), zračne zavjese, opremu i materijal za grijanje, opremu automatske regulacije, tj. sve za klimatizaciju i grijanje na jednom mjestu.

Nadalje, poseban naglasak dajemo na održavanje i planirani servis ugrađene opreme i izvan jamstvenog roka. Tako i nakon same ugradnje naša briga o ugrađenoj opremi ne prestaje nego naš tim djelatnika vodi brigu da oprema bude pravo zadovoljstvo, a ne problem krajnjeg korisnika.

Nekoliko je razloga za naš uspjeh, a to su vrhunska tehnička podrška potrebna projektantima kod izrade projektne dokumentacije, pouzdana i kvalitetna oprema, visokoobrazovani i iskusni tim djelatnika, servis, isporuka opreme sa našeg skladišta.