Sikstinska kapela studija i projekt

Sikstinska kapela studija i projekt

UMJETNOST NEVIDLJIVOG - Carrier HVAC Europe. Vrhunski sistem grijanja, ventilacije i klimatizacije predstavljen na priredbi Vatikanskih muzeja o kulturnom nasljeđu.

Carrier je u srijedu objavio da je završena ugradnja inovativnog sistema grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC) u Sikstinskoj kapeli, razvijenog kako bi se Michelangelova remek djela očuvala od propadanja uzrokovanog rastućim brojem posjetitelja.
Novi Carrierov dizajn HVAC sistemabit će predstavljen u sljedeća dva danana međunarodnoj audijenciji specijaliziranoj za očuvanje kulturnog nasljeđana priredbi Vatikanskih muzeja pod nazivom “Sikstinska kapela 20 godina kasnije: Novi dah, Novo svjetlo,” u Rimu. Carrier, svjetski lider u visokotehnološkomgrijanju, ventilaciji i klimatizaciji, dio je UTC Building & Industrial Systems, grupacije United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

Novi sistem koristi dva Carrier AquaForce® 30XWV vodom hlađena rashladnika vode s Greenspeed® inteligencijom, svaki ima 580 kW  kapaciteta. Sistem koristi posebno dizajnirani software i komponente te patentiranu štedljivu tehnologijukako bise održali optimalni klimatski uvjeti radi zaštite slika u kapeli.Inteligentni sustav upravljanja, povezan s naprednom video aplikacijom UTC Building & Industrial Systems, omogućuje HVAC sistemu da predvidi broj posjetitelja i sukladno tome prilagodisvoje performanse. Novi sistem je dvostruko učinkovitiji i ima triput veći kapacitet u odnosu na sistem koji je Carrier ugradio ranih 1990-ih. Kako bi se osigurao nesmetan rad novog sistema, Vatikan je odlučio sklopiti petogodišnji ugovor oodržavanju s Carrier Distribution Italy SpA.